Gradonačelnik Filip Zoričić primio prof. dr. sc. Roberta Matijašića

0
Robert Matijašić i Filip Zoričić
Robert Matijašić i Filip Zoričić

U pulskoj Komunalnoj palači 6. studenog gradonačelnik Filip Zoričić primio je prof. dr. sc. Roberta Matijašića povodom dobivanja odlikovanja predsjednika Zorana Milanovića, Red hrvatskog pletera, za izniman doprinos i osobite zasluge ostvarene znanstveno-istraživačkim radom na područjima arheologije, stare povijesti i latinske epigrafije hrvatskoga prostora u antici.

„Čestitam Vam na odlikovanju kojeg ste primili. Ono je na ponos svima i dokaz svega onoga što ste dosad radili i što ste postigli“, rekao je gradonačelnik Filip Zoričić.

Prof. dr. sc. Robert Matijašić zahvalio je gradonačelniku na prijemu. Rekao je da odlikovanje predsjednika nije očekivao te da mu je bila velika čast primiti ga.  

Robert Matijašić doktorirao je 1994. na Zavodu za arheologiju Filozofskoga fakulteta u Zagrebu. Sudjelovao je na mnogim terenskim arheološkim istraživanjima u čitavoj Hrvatskoj, pogotovo u Istri, a samostalno je vodio arheološka istraživanja antičke nekropole na Marsovu polju u Puli i javne antičke arhitekture na Forumu u Puli. U sklopu rada u Arheološkome muzeju Istre u Puli postavio je i surađivao kod postave mnogobrojnih izložbi arheološke tematike u zemlji i inozemstvu, a od 1991. do 1994. bio je ravnateljem Arheološkoga muzeja u Puli.

Predaje predmete povijesti, arheologije i povijesti umjetnosti staroga vijeka, a kao vanjski suradnik predavao je i na Pedagoškome fakultetu u Rijeci, te na doktorskim studijima u Zagrebu, Zadru i Padovi. Na Fakultetu je obnašao dužnosti prodekana i dekana, bio je prorektorom novoga sveučilišta te kasnije i njegov rektor. Objavio je devet knjiga, više od 200 znanstvenih, stručnih i preglednih tekstova u domaćim i inozemnim časopisima, zbornicima sa skupova i monografijama, šest uredničkih knjiga te dva prijevoda.

Bio je voditeljem nekoliko međunarodnih i domaćih znanstvenih projekata, glavnim urednikom časopisa Tabula Filozofskoga fakulteta u Puli (1999.–2005.). Član je uredničkih i znanstvenih odbora niza znanstvenih časopisa u Hrvatskoj, Sloveniji i Italiji, Hrvatskog arheološkoga društva (HAD), Hrvatskoga znanstvenog društva za povijest zdravstvene kulture (Rijeka) i Katedre za povijest Čakavskoga sabora (Pazin). Od 2008. do 2012. bio je voditeljem Sekcije za staru povijest Hrvatskoga nacionalnog odbora za povijesne znanosti (HNOPZ). U svibnju 2014. izabran je za člana-suradnika HAZU-a, od 2015. predsjednik je Čakavskoga sabora Žminj, a od 2017. predsjednik je Humanističkoga društva Histrija (Kopar).

Najnovije vijesti

Istarski Forum

Za sudjelovanje u Istarskom Forumu potrebna je prijava ili registracija i izrada profila

Prijava ili Registracija korisničkog računa

KONOBAR/ICA

Do: 30.06.2022.

RABAC, ISTARSKA ŽUPANIJA

BRODOVOĐA/BRODOVOTKINJA

Do: 30.06.2022.

POREČ-PARENZO, ISTARSKA ŽUPANIJA

BARMEN/ICA

Do: 30.06.2022.

RABAC, ISTARSKA ŽUPANIJA

BARMEN/ICA

Do: 30.06.2022.

POREČ-PARENZO, ISTARSKA ŽUPANIJA