Načelno prihvaćen model o vlasničkom i upravljačkom restrukturiranju Kaštijuna

0

Itekako svjesni problema na Kaštijunu i kako bi sva komunalna poduzeća, gradovi i općine još više osvijestili problematiku neugodnih mirisa i ostalih problema kojima su najviše opterećeni građani Medulina i Pule, a samim time kako bi imali veću odgovornost i obvezu, danas, 24. listopada 2023. godine je nakon zadnjeg sastanka u Komunalnoj palači i dogovora s gradonačelnikom Zoričićem, na inicijativu župana Istarske županije, održan sastanak na temu vlasničkog i upravljačkog rekonstruiranja trgovačkog društva Kaštijun d.o.o. te prezentacija izrade Plana gospodarenja otpadom na području Istarske županije za razdoblje do 2028. godine, od strane izrađivača ESG Insight d.o.o. Zagreb.

Prvu točku dnevnog reda prezentirao je u ime Grada Pula Igor Jovin koji je istaknuo tri moguća modela vlasničkog i upravljačkog rekonstruiranja trgovačkog društva Kaštijun d.o.o., a svaki model vodio je računa o pravima i obvezama koje su Istarska županija te jedinice lokalne samouprave preuzele u prethodnim pravnim poslovima.

Prisutni su na sastanku izrazili zadovoljstvo naporima Grada Pula da predstavi model koji bi bio pravičan za sve jedinice lokalne samouprave te jednoglasno prihvatili prijedlog Grada Pula o različitim vlasničkim i upravljačkim pravima. Time bi svaka jedinica lokalne samouprave u Istarskoj županiji stekla jednaki poslovni udio, dok bi se upravljačka prava odredila razmjerno njihovom sudjelovanju u povratu dijela zajma. U okviru ovog modela raspravljalo se i da se određena pitanja iz nadležnosti Skupštine usvajaju po modelu dvostrukog prava glasa.

Slijedom takvog konsenzusa, Grad Pula će izraditi daljnju dokumentaciju koja će biti podloga za novi sastanak o dodatnim tehničkim pitanjima vlasničkog i upravljačkog rekonstruiranja trgovačkog društva Kaštijun d.o.o. koji će se održati u roku od narednih četrnaest dana.

Gradonačelnik Filip Zoričić izrazio je zadovoljstvo što proces rekonstruiranja trgovačkog društva Kaštijun d.o.o. ide u dobrom smjeru te istaknuo kako je potrebno da sve jedinice lokalne samouprave sudjeluju u preuzimanju odgovornosti za upravljanje županijskim centrom za gospodarenje otpadom budući da se cjelokupni miješani komunalni otpad s područja Istre zaprima upravo na Kaštijunu.

Na sastanku je održana i prezentacija nacrta Plana za gospodarenje otpadom na području Istarske županije za razdoblje 2024.-2028. Prezentaciju su održali izrađivači tvrtke ESG Insight d.o.o., a prisutni gradonačelnici i načelnici obvezali su se dostaviti odgovore na upitnik koji je podloga za poduzimanje daljnjih radnji u okviru izrade spomenutog Plana gospodarenja otpadom.

Sastanku je prisustvovalo 19 od ukupno 41 predstavnika jedinica lokalne samouprave u Istarskoj županiji.

Najnovije vijesti

Istarski Forum

Za sudjelovanje u Istarskom Forumu potrebna je prijava ili registracija i izrada profila

Prijava ili Registracija korisničkog računa

LONDINER/KA

Do: 30.06.2022.

POREČ-PARENZO, ISTARSKA ŽUPANIJA

KUHINJSKI/A RADNIK/ICA

Do: 30.06.2022.

POREČ-PARENZO, ISTARSKA ŽUPANIJA

KOZMETIČAR/KA - WELLNESS TERAPEUT/KINJA

Do: 30.06.2022.

ROVINJ-ROVIGNO, ISTARSKA ŽUPANIJA

KONOBAR/ICA

Do: 30.06.2022.

VRSAR-ORSERA, ISTARSKA ŽUPANIJA