Grad Pula objavio Javni poziv za financiranje projekata socijalne skrbi

0

Temeljem Odluke o raspisivanju Javnog poziva i načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Pule za 2023. godinu namijenjenih financiranju programa i projekata s područja socijalne skrbi, zdravstva i veterinarstva od interesa za opće dobro koje provode udruge i ostale neprofitne organizacije na području Grada Pule u 2023. godini, Grad Pula - Upravni odjel za društvene djelatnosti i mlade, 23. siječnja 2023. godine raspisao je  Javni poziv za financiranje programa i projekata s područja socijalne skrbi, zdravstva i veterinarstva od interesa za opće dobro koje provode  udruge i ostale neprofitne organizacije na području Grada Pule u 2023. godini.

Pozivaju se udruge i ostale neprofitne organizacije koje su programski usmjerene na rad u područjima naznačenim u Javnom pozivu da se prijave za financijsku podršku programima i projektima koji doprinose razvoju prioritetnog područja P3 Uključiv i digitalan grad iz strateškog dokumenta planiranja i razvoja Grada Pule „Provedbeni program Grada Pule za razdoblje 2021.-2025. godine“.

Rok za podnošenje prijava je 22. veljače. Tekst Javnog poziva i ostala popratna dokumentacija objavljeni su na službenim stranicama Grada Pule u rubrici Uprava/ Upravni odjel za društvene djelatnosti i mlade/ Zahtjevi i dostupni su ovdje.

Najnovije vijesti

Istarski Forum

Za sudjelovanje u Istarskom Forumu potrebna je prijava ili registracija i izrada profila

Prijava ili Registracija korisničkog računa

KUHAR/ICA

Do: 30.06.2022.

RABAC, ISTARSKA ŽUPANIJA

KUHAR/ICA

Do: 30.06.2022.

ROVINJ-ROVIGNO, ISTARSKA ŽUPANIJA

KONOBAR/ICA

Do: 30.06.2022.

ROVINJ-ROVIGNO, ISTARSKA ŽUPANIJA

BARMEN/ICA

Do: 30.06.2022.

POREČ-PARENZO, ISTARSKA ŽUPANIJA