Na Portarati predstavljen projekt Digitalna Hrvatska