Grad Pula omogućio polaganje vozačkih ispita štićenicima doma