Tijekom ljeta Grad Pula u osnovne škole uložio 110 tisuća eura